Muntlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til kunnskapsministeren

Om regjeringen vil legge penger i potten for å gjøre ungdomsskolen til en mestringsarena for elevene, med henvisning til at dette trinnet i dag sliter med mangel på disiplin og for lite rammeverk

Datert: 10.03.2010
Besvart: 10.03.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Da pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet denne uken tikket inn på mailen min, kjente jeg at jeg faktisk ble litt rørt. Det skjer ikke ofte når pressemeldinger kommer. Men jeg kjente at det faktisk nytter å gnåle. Det nytter å mase om gode saker, selv til en flertallsregjering som ofte har vist at den kanskje ikke er helt lydhør overfor det som Stortinget har tatt opp.

For det var som statsråden sa i sitt siste svar nå: Det kommer en melding om ungdomstrinnet. Det glemte trinnet skal – noe både lærere, foreldre, elever og Kristelig Folkeparti har tatt opp og mast om i mange år – endelig bli satt på dagsordenen.

Ungdomstrinnet er det glemte trinn, har vi i Kristelig Folkeparti skrevet. Neida, sier Regjeringen. Vi har husket på det. Men i pressemeldingen kunne vi nå lese at jo, det er den glemte sak. Jeg tror det er utrolig viktig at vi nå klarer å gjøre ungdomsskolen til en mestringsarena for elevene. I dag sliter dette trinnet med uro, disiplin, mye teori, for lite rammeverk til at man får til en god undervisning. En skole som jeg kjenner til, måtte innkalle en psykolog for å være med og «coache» både lærere og elever for å få hjelp til å ta tak i alle de adferdsutfordringene de hadde.

Men så er mitt spørsmål: Man har brukt alle pengene på feil måte i de årene denne regjeringen har sittet og styrt. Betyr disse nye signalene at man nå endelig vil legge bort heldagsskoleprosjektet og heller lage en skole som man faktisk har bruk for? Og vil statsråden og Regjeringen, når de nå skal til på Torbjørnrud, faktisk legge penger i potten for å gjøre noe med det glemte trinn, sånn at ungdomsskolen blir et trinn som ikke er med på å skyve elever ut av skolehverdagen, men som hjelper dem til mestring og fører dem inn i skolen?


Les hele debatten