Muntlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Om hvorfor forslagene fra Matematikk for alle-utvalget parkeres, når svært mange elever sliter i matematikkfaget, og faget i seg selv roper etter fornyelse og mer tilpasset opplæring

Datert: 13.10.2010
Besvart: 13.10.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Mitt spørsmål går til kunnskapsministeren.

Matematikkfaget sliter i motvind. Altfor mange elever opplever lite mestring i faget, ser ikke vitsen med matematikk og presterer svakt faglig. Matematikk fremstår ofte som teoretisk og lite relatert til elevenes hverdag.

Jeg antar at dette var noe av bakgrunnen for at regjeringen høsten 2009 oppnevnte arbeidsgruppen Matematikk for alle. Daværende kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell uttalte da:

«Det er en utfordring at mange har vansker med matematikk. Nå setter vi derfor i gang arbeidet med en utredning om fremtidens matematikkfag og hvordan opplæringen kan bli mer relevant og engasjerende.»

Rapporten fra Matematikk for alle-utvalget ble nylig offentlig. Der har utvalget satt fokus på hvordan flere skal kunne tilegne seg bedre basiskunnskaper i faget, samtidig som det må legges til rette for at matematikktalentene i Norge skal få dyrke sin faglige interesse. Kunnskapsministerens svar på det var utrolig nok å skyte ned utvalgets hovedanbefalinger og avviste forslagene som uaktuell politikk under denne regjeringen.

Det er oppsiktsvekkende at det er landets kunnskapsminister som på denne måten stiller seg i veien for en viktig faglig diskusjon om hvordan vi kan styrke et av skolens kjernefag og heve elevenes kunnskapsnivå. PISA- og TIMS-undersøkelser forteller om et stort nasjonalt problem med en sammenhengende nedgang i kunnskapsnivået hos norske elever. Det er alvorlig. Jeg kan ikke forstå dette på noen annen måte enn at SV-lederen her har overkjørt kunnskapsministeren.

Mitt spørsmål til statsråd Halvorsen blir da: Hvordan kan hun som kunnskapsminister forklare at forslagene fra regjeringsutvalget Matematikk for alle parkeres, når svært mange norske elever sliter i matematikkfaget, og faget i seg selv roper etter fornyelse og mer tilpasset opplæring?


Les hele debatten