Muntlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til kunnskapsministeren

Om hvordan man kan sikre kvalitet i barnehagetilbudet i hele landet med det nye finansieringssystemet for barnehager

Datert: 13.10.2010
Besvart: 13.10.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Jeg har et spørsmål til statsråd Halvorsen.

I disse dager sitter det mange foreldre og lurer på hvilke konsekvenser det nye finansieringssystemet for barnehager, som innføres fra nyttår, vil få. Måten det nå skal regnes på, vil for en god del kommuner få store negative konsekvenser. Det fryktes både for redusert kvalitet og for dramatiske kutt i mange barnehager.

I Vennesla, en kommune på Sørlandet, er det nå blitt et kraftig engasjement hos befolkningen mot de utslagene som den endrede finansieringen av barnehager gir. Det er i kveld trommet sammen til et protestmøte, en folkeaksjon, hvor tittelen er «Bevar kvalitetsbarnehagen». Et kutt vil for den type kommune som Vennesla er, utgjøre nesten 13 mill. kr i barnehagesektoren. Ifølge lokale medier vil det selvfølgelig få konsekvenser for kvaliteten i barnehagen. Man må kutte kvalitets- og kompetansehevingstiltak, man må ha større barnegrupper og færre voksne, og kanskje må man også legge ned barnehager. Det har ikke manglet på advarsler fra Barnehage-Norge og fra opposisjonen mot å gjøre det på denne måten.

Vennesla er en kommune som har jobbet knallhardt for å få til et barnehagetilbud av god kvalitet. Når de nå får denne endrede måten å få overført midler på, blir de rammet veldig hardt. Så det hadde vært interessant å høre hvordan statsråden har tenkt å svare de foreldrene som nå er bekymret for kvaliteten i deres tilbud. Som ansvarlig for barnehage og kvalitet er jeg også veldig interessert i å høre hvordan statsråden ser for seg at hun kan sikre at vi får kvalitet i barnehagetilbudet i hele landet, når man nå legger barnehagefinansieringen inn i rammen.


Les hele debatten