Muntlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til kulturministeren

Om hvorfor man ikke kan gi momsfritak på e-bøker og etter hvert også aviser på nett istedenfor å komme med et forslag om moms på alle e-tjenester, som det er lite sannsynlig at vil være mulig å gjennomføre

Datert: 13.10.2010
Besvart: 13.10.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Mitt spørsmål går til kulturministeren.

I det senere har vi hatt mye diskusjon om moms på e-tjenester, og bakgrunnsteppet for det er jo kravet fra bokbransjen om moms på e-bøker. Jeg synes det er påfallende at statsråden synes å ha vært ganske fraværende i debatten både om e-bøkene og også nå i det mer generelle svaret som jeg opplever at regjeringen gir. Og dette svaret er altså at vi nå skal få moms innenfor hele bredden av – hva skal jeg si – de kulturprodukter som blir formidlet over nettet, og det er da utenlandske aktører vi snakker om. Slik vi leser dette, er det jo først og fremst finansministeren som later til å ha funnet denne gode løsningen – iallfall synes regjeringen det er en god løsning – det er enkle penger rett i kassa. Det er det beste grepet for en finansminister.

Nå er det jo slik at avgiftssystemet også har vært en viktig del av virkemiddelapparatet i kulturpolitikken, og det forbauser meg at regjeringen – skal vi si – er så fraværende i forhold til kulturpolitiske begrunnelser av dette. Utgangspunktet er ganske enkelt. Det dreier seg rett og slett om formidling av bøker på nett istedenfor på papir. Det er de samme hensynene som gjør seg gjeldende i forhold til språk, i forhold til – skal vi si – det settet av kulturpolitiske argumenter som gjør seg gjeldende for dagens momsfritak for bøker, og i og for seg også for aviser.

Hvorfor ikke kort og godt gi et godt svar på dette i form av også å gi momsfritak på e-bøker og etter hvert også på aviser på nett istedenfor å komme med et nokså ubehjelpelig forslag som det er lite sannsynlig at det vil være mulig å gjennomføre?


Les hele debatten