Muntlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hva statsråden vil gjøre for at norske forbrukere skal få rimeligere matvarer, da vi ser at det foretas prisøkninger også på norske landbruksprodukter

Datert: 23.02.2011
Besvart: 23.02.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Jeg ønsker å stille spørsmål til landsbruks- og matministeren.

Vi ser i disse dager at de forskjellige matvarekjedene og -butikkene setter opp prisene sine – og det relativt betydelig. Vi ser at det skjer i en tid der man henviser til at det skyldes den økonomiske situasjonen på verdensmarkedet, og for svært mange produkt er det selvfølgelig tilfellet. Men en del av de områder der det nå foretas prisøkninger, er områder som er unntatt for konkurranse fra utlandet og også innblanding fra det internasjonale prismarkedet, nemlig norske landbruksprodukt. Vi har bl.a. sett at det har vært en vesentlig prisøkning på TINE melk. Vi har også andre landbruksprodukt som går opp i pris. Dette skjer til tross for at TINE er markedsregulator innenfor melkesektoren, og at resultatet før skatt var på 1,085 mrd. kr.

Norske husholdninger sliter i disse dager med både svært høye strømpriser og høyere priser på matvarer. Vi ser også at grensevarehandelen vår er i ferd med å nå nye høyder. Man antar at fjorårets grensehandel nådde skyhøye 12 mrd. kr. Dette gjør også at man setter norske arbeidsplasser innenfor næringsmiddelindustrien i fare.

En liter melk på svensk side av grensen koster omgjort til norske kroner 7,50 kr. En undersøkelse som er gjort her i Oslo, viser at melken koster i størrelsesorden 15–16 kr.

Spørsmålet mitt til statsråden er følgende: Hva vil statsråden gjøre for at norske forbrukere skal få rimeligere matvarer?


Les hele debatten