Muntlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Om hva som er årsaken til at regjeringa først vurderer å sende et nytt militært bidrag til Adenbukta høsten 2012, når Sjøforsvaret er klart til å dra høsten 2011

Datert: 23.02.2011
Besvart: 23.02.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Mitt spørsmål går til forsvarsministeren.

Vi er alle enige om at den langsiktige løsningen på piratproblemet ligger på land, og det er bra at Norge bidrar med rettsorden og straffeforfølging. Men i mellomtiden er det slik at piratvirksomheten i Adenbukta og Det indiske havet blir stadig mer omfattende og stadig mer brutal. I dag ligger 30 skip med over 700 sjøfolk kapret. Mange av disse skipene forblir kapret i flere måneder. Samtidig som piratene utvider sitt operasjonsområde geografisk til også å omfatte Det indiske havet, endrer de også måten å operere på. Det er f.eks. ikke uvanlig i dag at kaprede skip brukes til å kapre nye skip.

Området piratene opererer i, er verdens viktigste handelsrute, og Norge er sterkt til stede. Norge hadde sist et militært bidrag i Adenbukta med fregatten KNM «Fridtjof Nansen» fra august 2009 til februar 2010. Vi var da i EUs operasjon Atalanta. Det er utrolig viktig at Norge bidrar i den internasjonale operasjonen som er mot piratvirksomhet utenfor Afrikas Horn.

Da utenriks- og forsvarskomiteen besøkte Sjøforsvaret i november i fjor, var de klare på at de kan sende en fregatt til Adenbukta tidlig – dvs. høsten 2011 – forutsatt at de har nok tid til oppsetning. I et svar på et spørsmål fra meg 15. februar sier forsvarsministeren:

«Utviklingen den senere tid er bekymringsfull. På dette grunnlaget vurderes nå et nytt norsk bidrag med en fregatt til anti-piratoperasjonene utenfor Somalia høsten 2012.»

Det legges ikke opp til at Norge skal bidra med marinefartøyer til anti-piratoperasjoner i 2011. Hva er årsaken til at regjeringa først vurderer å sende et nytt militært bidrag til Adenbukta høsten 2012, når Sjøforsvaret er klart til å dra høsten 2011?


Les hele debatten