Muntlig spørsmål fra Peter N. Myhre (FrP) til forsvarsministeren

Om regjeringens budsjett for Kystvakten som legger opp til en innsparing i drift på samtlige skip i tjenesten, og hvordan dette vil påvirke Kystvaktens tilstedeværelse og evne til å yte bistand ved eventuelle ulykker og katastrofer

Datert: 23.02.2011
Besvart: 23.02.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Peter N. Myhre (FrP)

Spørsmål

Peter N. Myhre (FrP): Mange takk. Jeg har et spørsmål til forsvarsministeren.

Vi har alle med stigende uro fulgt med i situasjonen som har oppstått etter at det islandske skipet forliste utenfor Asmaløy på Hvaler for noen dager siden. Kystvaktskipet «Harstad» har i flere dager bidratt i arbeidet med oppsamlingen av olje i området utenfor Hvaler. Regjeringens budsjett for Kystvakten, som ble vedtatt av Stortinget i fjor høst, legger opp til en innsparing i drift på samtlige skip i tjenesten, altså mindre seilingstid og mer landligge for hvert skip. Hvordan vil dette påvirke Kystvaktens tilstedeværelse og evne til å yte bistand ved eventuelle andre ulykker og katastrofer senere i år?


Les hele debatten