Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt statsråden tror at private er villig til å stille opp i dugnaden for å oppnå målsettingen om full sykehjemsdekning hvis SV får gjennomslag for sine forslag om å endre rammebetingelsene

Datert: 23.02.2011
Besvart: 23.02.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Mitt spørsmål går til helse- og omsorgsministeren.

Det høyreledede byrådet i Oslo markerte i går at ansvaret for at sykehjem drives ulovlig, ikke kan settes ut til andre, enten sykehjemmene drives privat eller offentlig. Skal man nå målet om full sykehjemsdekning, er et samarbeid med private helt nødvendig. Det innrømmet regjeringen i januar, da man gikk ut og inviterte de private med for å oppnå målsettingen om full sykehjemsdekning, på samme måte som private har vært helt avgjørende for å nå målsettingen om full barnehagedekning. Dette er Høyre veldig fornøyd med. I den siste opptrappingsplanen bidro de private med over 6 000 plasser i pleie- og omsorgssektoren. Men på NRK på mandag kunne vi høre SVs parlamentariske leder Bård Vegar Solhjell varsle begrensninger for utbytte for dem som stilte opp, og å innføre begrensninger tilsvarende det SV har kjempet for når det gjelder barnehagesektoren.

Tror helse- og omsorgsministeren at det er mulig å få private til å stille opp i den dugnaden som hun, statsministeren og kommunalministeren inviterte til i januar hvis SV får gjennomslag for sine dramatiske forslag til å endre rammebetingelsene, og vil de private i realiteten være villig til å stille opp i denne dugnaden?


Les hele debatten