Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om hvilke planer statsråden har for den norske implementeringen av e-frakt, med henvisning til omtale i EU sin hvitebok for transport

Datert: 09.05.2011
Besvart: 18.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): I EU sin hvitebok for transport omtales et sentralt nettverk av transportkorridorer for gods og passasjerer. Det beskrives at informasjonsteknologi i vidt omfang skal iverksettes på all TEN-T infrastruktur med formål å forenkle administrative prosedyrer, oppsporing og lokalisering av gods og optimalisering av godsstrømmer og tidsplaner (e-frakt).

Hvilke planer har statsråden for den norske implementeringen av e-frakt?


Les hele debatten