Spørretimespørsmål fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren

Om når vi kan forvente at en avtale om gjennomføring av fornybardirektivet er på plass, og hvorvidt investorer til kan få statsrådens garanti på at elsertifikatmarkedet etableres som planlagt 1. januar 2012

Datert: 11.05.2011
Besvart: 18.05.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Samarbeidet om elsertifikatmarkedet med Sverige forutsetter at Norge gjennomfører direktiv 2009/28/EC, fornybardirektivet. Regjeringen har lenge vært klar over at direktivet er EØS-relevant, men har allikevel ennå ikke sluttført forhandlingene med EU om hva som skal være Norges forpliktelser i disse spørsmålene.

Når kan vi forvente at en avtale er på plass, og kan investorer til fornybare prosjekter få statsrådens garanti på at elsertifikatmarkedet faktisk etableres som planlagt 1. januar 2012?


Les hele debatten