Spørretimespørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Om EUs varslede nye kapitalkravdirektiv, som vil få store konsekvenser for norsk finansnæring og norske finansmarkeder, og hvilke konkrete innspill regjeringen har gitt for å fremme norske interesser i saken

Datert: 11.05.2011
Besvart på vegne av: Finansministeren
Besvart: 18.05.2011 av justisminister Knut Storberget

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): EUs varslede nye kapitalkravdirektiv, CRD IV, vil få store konsekvenser for norsk finansnæring og for norske finansmarkeder.

Hvilke konkrete innspill har regjeringen gitt EU for å fremme norske interesser i saken?


Les hele debatten