Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Om hvordan ulovlig direkteanskaffelser skal sanksjoneres i Norge etter implementering av sanksjonsbestemmelsene i EUs anskaffelsesregelverk, og hvorvidt Norges klageorgan, KOFA, vil få hjemmel til å annullere kontrakter

Datert: 11.05.2011
Besvart: 18.05.2011 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): EUs anskaffelsesregelverk har egne sanksjonsbestemmelser. Disse sanksjonsbestemmelsene skal implementeres i norsk rett 1. januar 2012. Ulovlige direkteanskaffelser skal etter dette regelverket sanksjoneres ved annullering av kontrakt, og det skal være et klageorgan.

Kan statsråden redegjøre for hvordan dette skal skje i Norge, og vil Norges klageorgan, KOFA, få hjemmel til å annullere kontrakter?


Les hele debatten