Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Om hvordan statsråden vil følge opp sitt ansvar knyttet til Stortingets vedtak i Prop. 49 L for 2010-2011 om sikkerheten ved oppbevaring av trafikkdata

Datert: 12.05.2011
Besvart: 18.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): I statsrådens brev til Stortingets transport- og kommunikasjonskomite av 29. mars 2011 uttrykkes det at den viktigste konsekvensen av forslaget til krav til kryptering er økte kostnader. Videre at det ikke er mulig å komme med en presis beregning av kostnadene ved slik innføring.

Hvordan vil statsråden følge opp sitt ansvar knyttet til Stortingets vedtak i Prop. 49 L for 2010-2011 Endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. særlig knyttet til sikkerheten ved oppbevaring av trafikkdata?


Les hele debatten