Spørretimespørsmål fra Henning Warloe (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hvorvidt statsråden er enig med Forskningsrådet, som vektlegger EUs sentrale betydning for utvikling av kvaliteten i norsk forskning, eller SV som har bedt om en kritisk gjennomgang av EUs rolle i norsk forskningspolitikk

Datert: 11.05.2011
Besvart: 18.05.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Det er bred enighet om at norsk deltakelse i internasjonalt forskningssamarbeid blir stadig viktigere. I Forskningsrådets nye internasjonale strategi legges det enda sterkere vekt enn før på EUs sentrale betydning for utvikling av kvaliteten i norsk forskning. Statsrådens eget parti SV har derimot i sitt gjeldende arbeidsprogram bedt om "en kritisk gjennomgang av EUs dominerende rolle i norsk forskningspolitikk".

Er statsråden enig i Forskningsrådets eller SVs vurdering av dette spørsmålet?


Les hele debatten