Spørretimespørsmål fra Nikolai Astrup (H) til olje- og energiministeren

Om hvilke konsekvenser EUs rammedirektiv om økodesign vil ha for norske forbrukere og produsenter av produkter som benytter direktevirkende elektrisitet, og hva man har foretatt seg for å få gjennomslag for Norges syn og særstilling i EU-lovgivningen

Datert: 12.05.2011
Besvart: 18.05.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Nikolai Astrup (H)

Spørsmål

Nikolai Astrup (H): EUs rammedirektiv om økodesign innfører felles krav til økodesign for energirelaterte produkter. EU legger til grunn en primærenergifaktor som i praksis favoriserer gassdrevne produkter over elektrisitetsdrevne produkter.

Hvilke konsekvenser mener statsråden dette direktivet vil ha for norske forbrukere og produsenter av produkter som benytter direktevirkende elektrisitet, og hva har statsråden foretatt seg for å få gjennomslag for Norges syn og særstilling i EU-lovgivningen?


Les hele debatten