Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om hvordan en kan få på plass forenklinger og bedring av rammevilkår for hvalfangsten slik at næringen fortsatt har livets rett

Datert: 12.05.2011
Besvart: 18.05.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Ifølge oppslag i FiskeribladetFiskaren mandag 9. mai blir det rettet kraftig kritikk mot det som omtales som for mye byråkrati innen hvalfangstnæringen. Denne kritikken kommer nå fra en meget erfaren yrkesutøver. En har også tidligere sett at det er blitt rettet kraftig kritikk mot myndighetene når det gjelder fangstbegrensninger av hval i Svalbardsonen.

Vil statsråden vurdere hvordan en kan få på plass forenklinger og bedring av rammevilkår som gjelder for hvalfangsten slik at næringen fortsatt har livets rett?


Les hele debatten