Spørretimespørsmål fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

Datert: 12.05.2011
Spørsmålet er trukket tilbake

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Norge sendte i 2008 4,3 milliarder trygdekroner utenlands, det meste til EØS-land. Statsråd Borten Moe sier at regjeringen "er villig til å snu alle steiner for å redusere omfanget av eksport av norske trygdeordninger", mens utvalgsleder Brochmann sier man må "gjøre noe med selve ordningene".

Hvordan kan ordningene justeres for å senke utbetalingen av slike ytelser til personer bosatt i andre EU/EØS-land uten å bryte EØS-avtalen, og planlegger statsråden å forfølge noen av disse?


Les hele debatten