Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

Om hvorvidt statsministeren vil støtte FrPs forslag om en finansieringsplan med øremerkede midler til å erstatte utdatert utstyr ved landets sykehus, med bakgrunn i etterslepet for å få moderne utstyr til forsvarlig pasientbehandling

Datert: 15.02.2012
Besvart: 15.02.2012 av statsminister Jens Stoltenberg

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): La meg først få lov til å si at jeg synes det er veldig hyggelig at statsministeren kommer til Stortinget, det er lenge siden vi har sett ham. Det å utfordre posisjonen er nettopp en viktig del av demokratiet.

I den senere tid har det vært mange relativt oppsiktsvekkende oppslag i media som avslører noe vi egentlig alle vet, nemlig at det er et dramatisk og betydelig etterslep på utdatert utstyr ved landets sykehus. Det er så gammelt og utdatert at det fra flere hold blir uttrykt fare for pasientsikkerheten.

Så er det slik at jeg vet at veldig mange bruker eBay, bl.a. for å lete etter deler til veteranbiler som har gått ut av produksjon, men det blir jo ganske absurd når man ser norske leger sitte på eBay for å finne reservedeler og utstyr som skal brukes i behandlingen av norske pasienter. Når vi er kommet dit, forteller det i hvert fall Fremskrittspartiet at det nå er på tide å fatte vedtak om en investeringsplan med øremerkede midler for å sikre at alle landets sykehus kan fornye utstyrsparken sin til forsvarlig pasientbehandling. Bare ved Helse Sør-Øst anslås etterslepet til over 3 mrd. kr. Oslo universitetssykehus alene har et etterslep på nærmere 2 mrd. kr for å få moderne utstyr til forsvarlig pasientbehandling.

Mitt spørsmål til statsministeren er veldig enkelt: Vil han støtte Fremskrittspartiets forslag om en finansieringsplan med øremerkede midler til å erstatte utstyret ved landets sykehus?


Les hele debatten