Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

Om hva som gjøres for å sikre norske arbeidsplasser og konkurransekraften til norsk næringsliv, med bakgrunn i økt skattlegging av bedrifter og at næringsrettet forskning er blitt mindre

Datert: 15.02.2012
Besvart: 15.02.2012 av statsminister Jens Stoltenberg

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Hvis man ser på de internasjonale nyhetssendingene hver dag er for øyeblikket god grunn til å prise seg lykkelig for vi bor i Norge. Situasjonen i flere land med utfordringer når det gjelder innstramninger i budsjetter og høy ungdomsarbeidsledighet, gjør at vi bør være ydmyke med tanke på hvor bra vi har det i Norge.

Likevel er det hver uke nordmenn som opplever usikkerhet om sin jobb. Det er bedrifter som varsler utflagging og nedlegging i Norge. Det er flere som rapporterer om vanskeligere konkurranseforhold. Det betyr at vi aldri bør hvile når det gjelder spørsmålet om hvordan vi bedrer og sikrer norske arbeidsplasser. Norsk økonomi er på vei til å bli ikke bare todelt, men sannsynligvis tredelt. Offentlig sektor og oljerelatert sektor går bra, men den konkurranseutsatte private sektoren sliter betydelig.

Mitt spørsmål til statsministeren er: Hva har han tenkt å gjøre for å sikre konkurransekraften til den delen av norsk næringsliv som konkurrerer ute, og som opplever de største utfordringene?

Forrige uke la norsk industri frem en rapport som viser at på flere områder er norsk konkurransekraft svekket. Noen ting har politikerne ikke kontroll over, andre ting har vi kontroll over, f.eks. hva vi bruker penger på gjennom statsbudsjettet. Det norsk industris rapport viser, er at for andre år på rad er det nullvekst i bevilgningene til forskningen, i tillegg viser den at næringsrettet forskning er blitt mindre. Den viser at det har blitt økt skattlegging av bedrifter og eiere i Norge. Fra før vet vi, fra nasjonalbudsjettet, at produktivitetsutviklingen i Norge i en periode – og fortsatt – er lavere enn det som skal til for å holde velferdssamfunnet Norge finansiert i fremtiden. Hva er statsministerens strategi?


Les hele debatten