Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

Om statsministeren kan love at klimameldinga kommer i juni 2012, med henvisning til at vi trenger en klimapolitikk som kan få utslippene ned

Datert: 15.02.2012
Besvart: 15.02.2012 av statsminister Jens Stoltenberg

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): For to dager siden la Statistisk sentralbyrå fram beregninga av klimagassutslippene som har vært i Norge i 2010. Det viser at vi har sluppet ut 53,9 mill. tonn CO2-ekvivalenter i 2010. Det er 4,7 pst. høyere enn året før.

Statsministeren har ofte skrytt av at vi i Norge klarer å koble fri veksten i forhold til veksten i CO2. Det er rett fra 1990 til 2010, men i 2010 har veksten i klimautslippene vært enda større enn veksten i produksjon. Utslippene fra industrien har økt med hele 6 pst. Det er ikke godt nok.

Norge trenger virkelig en klimapolitikk. Vi trenger å få ned utslippene. Vi trenger en melding der vi felles kan bli enige om hvilke tiltak vi skal gjøre for å få tak på hele klimautfordringa.

I valgkampen lovte miljøministeren meg i en debatt i Dagsnytt 18 at den klimameldinga skulle komme senest i februar. Nå snakker man om juni 2012. I statsbudsjettet står det at den skal komme i 2012. Så spørsmålet mitt til statsministeren er egentlig ganske enkelt: Kan statsministeren nå love meg at den meldinga kommer i juni 2012?


Les hele debatten