Muntlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Om at både politiet og kriminalomsorgen trenger nye lokaliteter, og om man raskt kan få avklart hvorvidt Alnabru er et aktuelt område å etablere et beredskapssenter og nye treningsfasiliteter

Datert: 02.05.2012
Besvart: 02.05.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Beredskap og sikkerhet har sterkt fokus – med rette. Vi vet at det har vært planlagt et beredskapssenter i Oslo-regionen over lang tid – faktisk over ti år. Dette ser ut til å stå helt i stampe, selv om vi vet at beredskapstroppen må ha nye lokaliteter og fasiliteter, og vi må ha nye treningsfasiliteter for politiet. Vi skal bygge en ny politihøgskole i Oslo og omegn. Vi vet også at kriminalomsorgen trenger nye lokaliteter.

Mitt spørsmål til statsråden er: Er det ikke på tide å skape litt forutsigbarhet?

Det er også slik at det er pekt ut et tomteområde på Alnabru hvor det er mulig å etablere alle disse fasilitetene ganske raskt. Men det er noe som legger lokk på mulighetene, slik at man ikke kommer videre.

Nå har det dukket opp alternative områder hvor man kan etablere disse forskjellige institusjonene. Derfor er det nå veldig viktig at vi får avklart hvorvidt Alnabru overhodet er aktuelt, for å skape forutsigbarhet og eventuelt for å starte å sette søkelyset på andre områder, slik at man får på plass et beredskapssenter mye raskere.

Vil statsråden eller regjeringen sørge for å få avklart ganske raskt, hvorvidt Alnabru overhodet er et aktuelt område, slik at vi eventuelt kan lete etter andre alternativer?


Les hele debatten