Muntlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorfor man ikke satser på legemidlet Yervoy mot føflekkreft, når medisinen er godkjent i USA og Europa

Datert: 02.05.2012
Besvart: 02.05.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Media fokuserer mye på helsevesenet, og det er veldig bra. Det også bra fordi de fokuserer mye på det som ikke er så bra i helsevesenet. Vi skal alle sammen understreke – hver gang vi har anledning – hvor bra helsevesen vi har i Norge. Men til tross for det, må vi alle søke å bli bedre.

I den senere tid har spesielt TV 2 fokusert en del på føflekkreft og legemidlet Yervoy, som har et virkestoff som jeg ikke engang skal forsøke å uttale.

Personene Unni, Anne og Matias har gitt et ansikt til det å få den vanskelige beskjeden om denne kreftformen. Til tross for at de kjemper for sine liv, forsøker de å få tilgang til en medisin som norske klinikere faktisk ønsker.

Helsedirektoratets ekspertgruppe sier nei, og statsråden selv har påpekt at økonomi er en av grunnene til det – la det ligge. Men statsråden fremstiller altså dette som et entydig råd. Vi vet at ikke engang nasjonalt er dette entydig. Klinikerne ønsker å ta i bruk legemidlet, og det er ikke politikere som skal overprøve – det er vi enige om. Men medisinen er altså godkjent i USA, den er godkjent i Europa. Det er ikke riktig – som det er hevdet – at den er testet på få, den er faktisk testet ut på 10 000 pasienter. Det er pasienter i Danmark som har levd på femte året, til tross for at statsråden sier at det er kort levetid, og det er lite bivirkninger til tross for at statsråden har sagt at det er store bivirkninger. Tre fjerdedeler har faktisk små eller ingen bivirkninger.

Da blir spørsmålet: Hvorfor satser man nå på å høre på bare ett norsk miljø og ikke på noen i utlandet?


Les hele debatten