Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hva statsråden vil gjøre med mangelen på sykehjemsplasser og omsorgsboliger, og at det nå har blitt vanskeligere å bygge i samarbeid med private

Datert: 02.05.2012
Besvart: 02.05.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Mange eldre og deres pårørende er engstelige for at de ikke skal kunne ha en omsorgsbolig eller en sykehjemsplass når de har behov for det. I det siste, i debatten om norsk eldreomsorg, har veldig mange trukket fram Fredericia-modellen i Danmark og det sterke ønsket mange har om å bo hjemme så lenge som mulig, og at man bør hjelpe folk til å bo hjemme lenger.

Det er Høyre helt enig i. Men en forutsetning for å kunne bo hjemme og ønske å bo hjemme lenge, er at en vet at den dagen en har behov for en sykehjemsplass eller en pleie- og omsorgsbolig, er det faktisk en ledig plass. Engstelse fører til at mange kanskje søker seg inn tidligere enn det de skulle ønske, fordi de er redd for at plassen ikke er der når de har behov for den.

Mange kommuner mangler sykehjemsplasser og omsorgsboliger, og mange er heller ikke forberedt på det økte behovet som kommer i årene framover. Høyre har flere ganger over flere år tatt opp behovet for at en her skal bruke alle gode krefter, også private boligbyggelag eller ideelle organisasjoner, som kan være med kommunene i å løse oppgaven med å skaffe full sykehjemsdekning og full dekning av heldøgnspleie og omsorg. Så vi var veldig glade da regjeringen i januar i fjor gikk ut med brask og bram, med statsministeren i spissen, og sa at nå skulle regelverket bli endret. Regjeringen hadde endelig innsett at det var behov for også å bruke de private for å nå regjeringens målsetning om 12 000 flere plasser.

Nå har vi fått resultatet, og statusen er at det er blitt vanskeligere. Ja, faktisk sier Arbeiderpartiet, ved sin egen kommunalråd i Trondheim, at det har blitt vanskeligere å bygge omsorgsboliger nå i samarbeid med private. Hva vil statsråden gjøre med dette?


Les hele debatten