Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til nærings- og handelsministeren

Om statsråden kan forstå kritikken fra NHO og Bedriftsforbundet, som mener at regjeringen mangler en helhetlig strategi for forenklingsarbeidet

Datert: 17.10.2012
Besvart: 24.10.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Forenklingsarbeidet har så langt ført til at revisjonsplikten for små selskaper er fjernet, og at kravet til aksjeselskaper i nystartede aksjeselskaper er redusert. I tillegg er det innført elektronisk registrering av nye selskaper, elektronisk faktura og forenkling i bokføringslov og verdipapirlov. Alt dette er bra og noe Venstre har jobbet for lenge. Både NHO og Bedriftsforbundet mener imidlertid at regjeringen mangler en helhetlig strategi.

Kan statsråden forstå denne kritikken?


Les hele debatten