Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om med hvilke tiltak regjeringen vil sikre et fortsatt godt ekspressbusstilbud over hele landet

Datert: 17.10.2012
Besvart: 24.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Ekspressbusser er en viktig del av transporttilbudet mellom landsdeler og regioner. Ekspressbussene er brukerfinansiert og brukerne opplever tilbudet som godt og prisene som lave. Ekspressbussene er også en viktig del av kollektivtilbudet i distriktene mange steder i Norge. Organisering og administrasjon av bussbasert kollektivtransport i fylkene ser ut til å gi utfordringer for samarbeid med ekspressbussene.

Med hvilke tiltak vil regjeringen sikre et fortsatt godt ekspressbusstilbud over hele landet?


Les hele debatten