Spørretimespørsmål fra Anne Karin Olli (H) til fiskeri- og kystministeren

Om hvor i løypen statsråden ligger i arbeidet med evaluering av kongekrabbeforvaltningen

Datert: 17.10.2012
Besvart: 24.10.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Anne Karin Olli (H)

Spørsmål

Anne Karin Olli (H): Retningslinjene for forvaltningen av kongekrabbe ble gitt i St.meld. nr. 40 (2006-2007). I dag ser vi at politikken har noen uheldige virkninger, blant annet blir kystsamfunnene vest for grensen for det kommersielle kongekrabbefisket rammet av fraflytting av aktive fiskere. Regjeringen lovet å gjennomføre en evaluering av kongekrabbeforvaltningen etter fem år. Meldingen ble lagt frem for fem år og én måned siden.

Hvor i løypen ligger statsråden i evalueringsarbeidet?


Les hele debatten