Spørretimespørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hva som gjøres for å sikre at barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep sikres nødvendig hjelp når behovet er der og får gjennomført de nødvendige rettsmedisinske undersøkelser

Datert: 18.10.2012
Besvart: 24.10.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): I Aftenposten 18. oktober kommer det frem at Oslo universitetssykehus mangler fagfolk etter kontortid til å ta i mot barn som er utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Hvordan vil statsråden sørge for at barn, som utsettes for vold og seksuelle overgrep i Norge, sikres nødvendig hjelp når behovet er der, møter kompetent fagpersonale og får gjennomført de nødvendige rettsmedisinske undersøkelser i alle landets helseregioner?


Les hele debatten