Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om at det blir stadig færre gårdbrukere under 40 år, og hvorvidt statsråden er fornøyd med utviklingen

Datert: 18.10.2012
Besvart: 24.10.2012 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Det blir stadig færre unge bønder. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at gårdbrukere under 40 år var nede i 7 837 i 2011. Dette tilsvarer en nedgang på 56 pst. siden 1999.

Er statsråden fornøyd med denne utviklingen?


Les hele debatten