Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til justis- og beredskapsministeren

Om at vi siden sommeren 2012 har hatt to operative helikoptre, og i hvilken grad disse helikoptrene har mulighet til å kommunisere med politiet og de andre nødetatene når helikoptrene er i tjeneste

Datert: 18.10.2012
Besvart: 24.10.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): På bakgrunn av 22. juli-kommisjonens rapport om viktigheten av operative politihelikoptre har vi nå hatt to disponible helikoptre siden sommeren 2012.

I hvilken grad har helikoptrene mulighet til å kommunisere med politiet og de andre nødetatene når helikoptrene er i tjeneste, om det er dekning for nødnett i luften eller om disse opererer over mobilnettet eller annet, og dersom det ikke eksisterer slike sambandsløsninger i dag, hvilke planer har statsråden for å få dette på plass?


Les hele debatten