Muntlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til miljøvernministeren

Om at SINTEF i en rapport oppfordrer til fortsatt problematiserende, kritisk og udogmatisk offentlig debatt om menneskeskapt global oppvarming, og om statsråden deler SINTEFs konklusjon

Datert: 22.05.2013
Besvart: 22.05.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Vi har en debatt til stadighet, som vender tilbake i media gang på gang, som handler om hvorvidt det er grunnlag for noen debatt rundt problemstillingen menneskeskapte klimaendringer. Derfor hadde jeg lyst til å rette statsrådens fokus mot en svært interessant rapport som kom fra SINTEF for kun noen få uker tilbake. Det er en rapport som er produsert på bestilling fra Det norske. La meg henlede oppmerksomheten på en liten del av sammendraget av rapporten. SINTEF skriver, i min oversettelse, følgende:

Rapporten konkluderer positivt at en påstått nær enstemmig vitenskapelig konsensus om menneskeskapt global oppvarming, at «vitenskapen er avgjort», er overdrevet. Rapporten finner en robust, kritisk, vitenskapelig diskurs i klimarelatert forskning og understreker at en «konsensusorientert» tilnærming til vitenskap kan representere en politisk og uvitenskapelig tro på vitenskapen – en tro som er i konflikt med idealet om «normalvitenskap».

Denne rapporten oppfordrer til en fortsatt problematiserende, kritisk og udogmatisk offentlig debatt om menneskeskapt global oppvarming, og til et klarere skille mellom vitenskap og politikk.

Mener statsråden at forskningsinstitusjonen SINTEF er kjøpt og betalt av oljeindustrien, eller deler han SINTEFs konklusjon, som sier klart og tydelig at det fortsatt er behov for en debatt rundt dette temaet?


Les hele debatten