Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

Om hvorvidt statsministeren mener at folkeavstemninger angående kommunesammenslåinger fører til synsing, usakligheter, splittelse og beslutninger som ikke er kunnskapsbaserte

Datert: 04.03.2015
Besvart: 04.03.2015 av statsminister Erna Solberg

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Norge er et mangfoldig land, derfor har vi også et mangfold av kommuner – store og små. I folketallet er norske kommuner på snittet i Europa. I areal er de blant de aller største. Regjeringen har satt i gang en prosess med mål om en kraftig reduksjon i antall kommuner. Regjeringen kaller reformen demokratireform – demokrati, folkestyre.

I en sånn sammenheng er det forunderlig at det Høyre frykter mest i denne reformen, er folket. Jeg står her med et brev, sendt fra Høyres sentralledelse rundt til Høyres ordførere og lokale folkevalgte, med en instruks om hvorfor man ikke bør ha lokale folkeavstemninger. La meg sitere en liten del av brevet:

«Folkeavstemninger i denne type spørsmål utarter ofte til synsing, usakligheter og splittelse i lokalsamfunnet og kan føre til at det blir tatt en beslutning som ikke er kunnskapsbasert.»

Som partileder er Erna Solberg ansvarlig for dette brevet. Vil statsminister Erna Solberg bekrefte at hun mener at folkeavstemninger fører til synsing, usakligheter, splittelse og beslutninger som ikke er kunnskapsbaserte?


Les hele debatten