Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

Om hvilke konkrete tiltak statsministeren ønsker å sette i gang på kort sikt for å få til det grønne skiftet

Datert: 04.03.2015
Besvart: 04.03.2015 av statsminister Erna Solberg

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Statsministeren har vært prisverdig klar på behovet for det grønne skiftet, faktisk så klar at hun har fått kritikk fra de gamle oljekameratene i Arbeiderpartiet og Senterpartiet for å være det. Men her er jeg på statsministerens parti. Her er det viktig å få gjort de store endringene i samfunnet for å møte de utfordringene vi står overfor.

Det er bra at statsministerens eget parti også har satt ned et eget utvalg for å se på hvordan det grønne skiftet skal møtes. Vi trenger en ny og aktiv klimapolitikk som både reduserer klimagassutslippene og får til den grønne omstillinga i Norge. Jeg er enig med statsministeren i det hun sa i Dagens Næringsliv den 17. februar om at det er nødvendig for å beholde de velferdsordningene vi har i dag, og løfte Norge videre.

Driverne i dette er ikke bare de ytre rammevilkårene som oljepris og det at vi ser at nye energier kommer inn. Det er også skatte- og avgiftssystemet vårt, det er hvordan vi får til forenklinger, hvordan vi gjør det enklere å starte bedrifter, hvordan vi satser på forskning, innovasjon og samferdsel. I dag ser det ut som om i hvert fall to tredjedeler av de rød-grønne ikke mener at dette er viktig. Mye tyder på at statsministeren mener at dette er viktig. Derfor er min utfordring til statsministeren: Hvilke konkrete tiltak ønsker statsministeren å sette i gang på kort sikt for å få til det grønne skiftet som jeg håper at hun både ønsker og mener er nødvendig for Norge å få til?


Les hele debatten