Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

Om at kommersielle aktører vinner anbud fordi ansatte innen pleie- og omsorg får dårligere lønn og pensjon, og hvorvidt statsministeren synes dette er en grei måte å spare penger på i norske kommuner

Datert: 04.03.2015
Besvart: 04.03.2015 av statsminister Erna Solberg

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): I fjor gjorde statsministeren en kjempeinnsats for å bidra til mobilisering til 8. mars-togene rundt om i landet. Det var veldig vellykket, og vi fikk de største markeringene siden midt på 1970-tallet. Mitt håp er at hun kan bidra til sånn mobilisering i år også, og derfor vil jeg gjerne sette et spørsmål på dagsordenen som angår særlig mange kvinner. Det er den pensjonsdumpingen som skjer innenfor barnehager, innenfor eldreomsorgen, innenfor renhold og en rekke andre kvinnedominerte yrkesgrupper når offentlige oppgaver privatiseres og konkurranseutsettes av borgerlige politikere rundt om i landet.

Mange la merke til historien om to hjelpepleiere nylig, på Rødtvet sykehjem i Oslo, Karin Rones og Anne Karin Nilsen, som få uker før de skulle gå av med pensjon, fikk beskjed om at de mistet pensjonsrettighetene sine på grunn av konkurranseutsetting. Akkurat den situasjonen ble heldigvis ryddet opp i av Oslo kommune etter stor medieoppmerksomhet, men veldig mange andre opplever denne dramatiske endringen av egne levekår og utsikter for alderdommen på grunn av privatiseringspolitikken. I oktober i fjor ville tidligere finansbyråd fra Høyre i Tromsø kommune at kommunen skulle omorganisere rengjøringsetaten. Da sa hun til Nordlys:

«I og med at de ansatte dermed ikke lenger jobber i kommunen, men i et aksjeselskap, vil de kunne miste sin pensjonsordning. Der har kommunen en mulighet til å spare penger.»

I en undersøkelse fra Norsk Sykepleierforbund i 2013 kommer det fram at om lag halvparten av kommunepolitikerne fra Høyre og Fremskrittspartiet synes det er greit at kommersielle aktører vinner anbud fordi ansatte får dårligere lønn og pensjon.

Synes statsministeren at det er en grei måte å spare penger på i norske kommuner?


Les hele debatten