Muntlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til statsministeren

Om hvem det er regjeringen ønsker å tilfredsstille gjennom sitt forslag om å liberalisere spillpolitikken

Datert: 04.03.2015
Besvart: 04.03.2015 av statsminister Erna Solberg

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Norge har verdensrekord i frivillighet. Mange er engasjert i frivillig arbeid. Den viktigste finansieringskilden for de aller fleste frivillige organisasjoner som driver aktivitet i Norge, er overskuddet fra Norsk Tipping. Gjennom den enerettsmodellen som Norsk Tipping representerer, har vi gode systemer for spillproblematikk og avhengighet. Gjennom eierskapet til Norsk Tipping kan regelverket eventuelt endres raskt hvis nye spill skaper utfordringer.

Enerettsmodellen har sikret finansieringen av idrettsanlegg og fysisk aktivitet og er et godt bidrag til folkehelsen. Beredskapsorganisasjoner som Røde Kors, Folkehjelpen og Redningsselskapet får sine inntekter fra det samme overskuddet. En rekke frivillige organisasjoner innenfor helsefeltet får penger. Det samme gjelder musikkutstyrsordningen, tilskudd til skværriggerne – ja, også bibliotek- og museumsutviklingen er avhengig av denne finansieringen. Nå åpner regjeringen for at kommersielle aktører – flere av dem registrert på Isle of Man og andre skatteparadiser – også på dette området skal få ta del i markedet. Det skal liberaliseres for enhver pris.

Nær samstemt har Organisasjons-Norge advart regjeringen mot å liberalisere spillpolitikken, senest i et brev fra Norges idrettsforbund og Norges Håndballforbund denne uken. Organisasjoner som LNU, Røde Kors og Actis er andre eksempler. Innvendingene handler om svekking av enerettsmodellen, at man utfordrer EØS-reglene, tap av inntekter for frivilligheten i Norge, økt markedsføring og reklamepress, som gir økt spilleavhengighet. Hvem er det regjeringen ønsker å tilfredsstille gjennom sitt forslag om å liberalisere spillpolitikken?


Les hele debatten