Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

Om hva utenriksministeren gjør for å hindre at grunnløse asylsøkere kommer til Norge over grensa ved Storskog, med henvisning til at mange av asylsøkerne som kommer over grensa, har bodd i Russland i veldig mange år

Datert: 11.11.2015
Besvart: 11.11.2015 av utenriksminister Børge Brende

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Borgerkrigen i Syria har drevet millioner av mennesker på flukt. Det er ikke noe som har skjedd i høst – dette har pågått over tid.

Fra Arbeiderpartiet har vi ved en rekke anledninger etterlyst engasjement fra regjeringa for å få til en felles europeisk respons på flyktningkatastrofen. Det er viktig for å gi de menneskene som trenger det, beskyttelse, men det er også viktig for å hindre at de som er åpenbart grunnløse asylsøkere, får opphold hos oss. Nå er det behov for felles innsats. Da Stortinget i vår diskuterte situasjonen ved Middelhavet, førte det til at Norge kom med en respons som var riktig. Det er det også behov for i dag.

Mange av asylsøkerne som kommer over grensa ved Storskog, har bodd i Russland i veldig mange år. Hva gjør utenriksministeren for å hindre at grunnløse asylsøkere kommer til Norge over grensa ved Storskog?


Les hele debatten