Muntlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om hvordan statsråden vil sikre likeverdige og desentraliserte helsetjenester og god beredskap når statsråden har gitt signaler om at det ikke er grunnlag for at små sykehus skal kunne beholde akuttkirurgien

Datert: 11.11.2015
Besvart: 11.11.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug V. Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug V. Bollestad (KrF): Vi har en pågående debatt om sykehusstruktur i landet vårt. Helseministeren og sentrale helsemyndigheter uttrykker ønske om å flytte sentrale akuttfunksjoner til større sykehus, men medgir samtidig at det ikke er dokumentert at større sykehus gir bedre kvalitet. Legeforeningen og Norsk kirurgisk forening viser til at kvaliteten innen akuttkirurgi på mindre sykehus er god. De frykter at akuttberedskapen i sin helhet vil svekkes om lokalsykehus fratas akuttfunksjoner og ansvaret overtas av allerede svært pressede, store sykehus.

For Kristelig Folkeparti er det viktig at vi ivaretar og utvikler gode helsetjenester både i distriktene og i byene. Det må være politisk vilje til akkurat det. Noen svært spesialiserte helsetjenester vet vi vil kunne kun utføres ved noen få sykehus, mens andre tjenester er en forutsetning for å opprettholde god og forsvarlig beredskap over hele landet. Det handler om trygghet for innbyggerne der avstandene er veldig store. Det handler om lokalsykehus med nødvendige akuttfunksjoner og tverrfaglig kompetanse som sikrer lokalsykehus som attraktive og gode arbeidsplasser.

Mitt spørsmål er: Hvorledes vil statsråden sikre likeverdige og desentraliserte helsetjenester og god beredskap når statsråden har gitt signaler om at det ikke er grunnlag for at små sykehus skal kunne beholde akuttkirurgien?


Les hele debatten