Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til forsvarsministeren

Om å sørge for økte rammer slik at adkomsten til Haakonsvern ivaretar Forsvarets sikkerhetskrav og får en funksjonell løsning tilpasset planene for Sjøforsvaret og Nordens største marinebase

Datert: 14.04.2016
Besvart: 27.04.2016 av forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Det er tidligere satt av 86 mill. kroner til ny adkomst til Haakonsvern for å bedre trafikkforholdene, øke kapasiteten og sørge for nødvendig sikkerhet og trygghet. Men planforslaget tar ikke høyde for den planlagte økte ubåtkapasiteten og sikkerhetsavstanden til Briggen-befalsforlegning.

Vil statsråden sørge for økte rammer slik at adkomsten ivaretar Forsvarets sikkerhetskrav og får en funksjonell løsning tilpasset planene for Sjøforsvaret og Nordens største marinebase?


Les hele debatten