Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

Om regjeringen har gitt konsesjoner til EU i forbindelse med de pågående artikkel 19-forhandlingene, og hvor mange arbeidsplasser som anslås eventuelt å gå tapt i Norge som følge av disse konsesjonene

Datert: 14.04.2016
Besvart: 27.04.2016 av ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Elisabeth Vik Aspaker

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Har regjeringen gitt konsesjoner til EU i forbindelse med de pågående artikkel 19-forhandlingene, og hvor mange arbeidsplasser anslås eventuelt å gå tapt i Norge som følge av disse konsesjonene?


Les hele debatten