Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Om statsråden vil følge opp den pakistanske ambassadørens initiativ om at norske myndigheter bør overvåke hvordan moskeer og andre trossamfunn bruker den offentlige støtten, ved å legge inn forutsetninger om at imamer skal ta kurs for å bruke norsk og at hatpredikanter ikke skal inviteres når støtte tildeles

Datert: 14.04.2016
Rette vedkommende: Kulturministeren
Besvart: 27.04.2016 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I Aftenposten 14. april sier Pakistans ambassadør at norske myndigheter bør overvåke hvordan moskeer og andre trossamfunn bruker den offentlige støtten, at imamer bør snakke norsk i prekener og foredrag m.m. Mange med bakgrunn i Pakistan lytter til og støtter ambassadøren.

Vil regjeringen følge opp hennes viktige initiativ ved å legge inn forutsetninger om at imamer skal ta kurs for å bruke norsk i moskeen, at hatpredikanter ikke skal inviteres når støtte til moskeer, andre trossamfunn og religiøse organisasjoner tildeles?


Les hele debatten