Spørretimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til næringsministeren

Om kva statsråden vil gjere for å trygge reiselivsarbeidsplassar i distrikta medan vi venter på reiselivsmeldinga

Datert: 20.04.2016
Besvart: 27.04.2016 av næringsminister Monica Mæland

Ingrid Heggø (A)

Spørsmål

Ingrid Heggø (A): Reiselivet har mange viktige arbeidsplasser i distrikta. Dette kjem ikkje av seg sjølv. Næringa må ha langsiktigheit og forutsigbarheit, og treng drahjelp for å forlenge sesongane. Så langt har regjeringa sitt bidrag vore å auke momsen, kutte marknadsføringsmidler, og manglande breibandssatsing. Leiar i NHO Reiseliv har fleire gonger peikt på breiband som det aller viktigaste for å sikre desse arbeidsplassane.

Medan vi venter på reiselivsmeldinga, kva vil statsråden gjere for å trygge reiselivsarbeidsplassar i distrikta?


Les hele debatten