Spørretimespørsmål fra Magne Rommetveit (A) til arbeids- og sosialministeren

Om kvifor bedrifter på Vestlandet nå får avslag på sine søknadar om midlar til bedriftsintern opplæring

Datert: 21.04.2016
Besvart: 27.04.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Magne Rommetveit (A)

Spørsmål

Magne Rommetveit (A): I Sunnhordland har arbeidsløysa stige med 82 pst. frå mars 2015 til mars 2016. I Stord kommune er det 7 pst. brutto arbeidsløyse. Flest ledige er det i industriarbeid og bygg og anlegg, men arbeidsløysa breier seg også sterkt til andre bransjar. I ei tid med vanskeleg marknadssituasjon for petroleumsbaserte næringar er det viktig med førebyggjande tiltak mot arbeidsløyse. Bedriftsintern opplæring, BIO, aukar bedriftene si omstillingsevne.

Kvifor får nå bedrifter på Vestlandet avslag på sine søknadar om midlar til BIO?


Les hele debatten