Spørretimespørsmål fra Eirin Sund (A) til olje- og energiministeren

Om hvilke tiltak statsråden vil ta initiativ til for å øke aktiviteten på norsk sokkel, med bakgrunn i den rekordhøye arbeidsledigheten

Datert: 21.04.2016
Besvart: 27.04.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Eirin Sund (A)

Spørsmål

Eirin Sund (A): Den rekordhøye arbeidsledigheten rammer ansatte i både petroleumsnæringen og offshorerelatert næringsvirksomhet hardt. Økt arbeidsledighet er verken bra for den enkelte eller for samfunnet. Det trengs en nasjonal satsing for å holde aktiviteten oppe og kompetansen ved like, og det er på høy tid at regjeringen kommer med mottiltak. Vi trenger tiltak knyttet til leting, feltutvikling, vedlikehold og plugging av brønner.

Hvilke tiltak vil statsråden ta initiativ til for å øke aktiviteten på norsk sokkel?


Les hele debatten