Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Om statsråden kan gi en oppdatering av status og videre framdrift med prisreduksjon på NSBs måneds- og årskort, som det ble vedtatt å redusere med 20 pst.

Datert: 21.04.2016
Besvart: 27.04.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): I statsbudsjettet for 2016 ble det vedtatt å redusere prisen på NSBs måneds- og årskort med 20 pst., og det ble satt av 41,4 mill. kroner. I sitt svar på skriftlig spørsmål fra representanten Sivertsen svarer statsråden 20. januar i år at han gjør det han kan for at budsjettvedtaket skal bli effektuert så raskt som mulig. Jeg har ikke registrert at det har blitt varslet noen prisreduksjon på NSBs måneds- og årskort ennå.

Kan statsråden gi en oppdatering av status og videre framdrift i denne saken?


Les hele debatten