Spørretimespørsmål fra Hadia Tajik (A) til statsministeren

Om kor mange arbeidsplassar som er skapt som følgje av at regjeringa har kutta i formuesskatten og fjerna arveavgiften

Datert: 21.04.2016
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 27.04.2016 av finansminister Siv Jensen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Den rekordhøge arbeidsløysa har store kostnader. Tusenvis av menneske vert permanent uføre og hamnar utanfor arbeidslivet. Samstundes forsvinn kompetansen og reduserer Noreg si evne til langsiktig omstilling. Regjeringa si største satsing mot arbeidsløysa er skattekutt. Det er over to år sidan regjeringa fjerna arveavgifta og gjorde dei fyrste kutta i formuesskatten.

Kan statsministeren leggje fram tal som viser kor mange arbeidsplassar som er skapt som følgje av desse kutta?


Les hele debatten