Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

Om hvorvidt den nye europaministeren vil bryte med linjen fra forgjengeren, eller om hun, som forgjengeren, vil ønske å gi store konsesjoner, slik at norske arbeidsplasser og norsk næringsmiddelindustri må flagge ut, med bakgrunn i nye tollforhandlinger mellom Norge og EU

Datert: 27.04.2016
Besvart: 27.04.2016 av ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Elisabeth Vik Aspaker

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Tenk deg scenarioet at Frankrike har fått ny regjering, og så skal den nye franske EU-ministeren på sitt første møte i Brussel, er litt spent, går inn, møter EU-kommissæren og begynner med å si: Pardon, pardon! Beklager, beklager at den forrige franske regjeringen sto opp for fransk matindustri, fransk landbruk, franske arbeidsplasser. Det er et helt utenkelig scenario at en fransk statsråd noensinne ville gjort noe slik. Men da Høyre-statsråd Vidar Helgesen reiste til Brussel høsten 2013, så var det første han gjorde når han hadde møte med sine motparter der, å si: Unnskyld, unnskyld! Den forrige norske regjeringen sto opp for norsk landbruk, for norsk matindustri, for norske arbeidsplasser. Det skulle de ikke ha gjort!

Men så var det heldigvis slik at et stortingsflertall her mannet seg opp og sa nei til at Norge skulle flagge ut industri og arbeidsplasser til EU.

Og nå er vi da i gang med en ny tollforhandling mellom Norge og EU. Så mitt spørsmål til den nye europaministeren er: Vil hun bryte med linjen fra forgjengeren, eller vil hun – som han – ønske å gi store konsesjoner, slik at norske arbeidsplasser og norsk næringsmiddelindustri må flagge ut?


Les hele debatten