Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kunnskapsministeren

Om hvorvidt statsråden kan garantere at den nye fraværsgrensen ikke vil gi økt frafall i videregående opplæring

Datert: 27.04.2016
Besvart: 27.04.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Mitt spørsmål går til kunnskapsministeren, for han har gjennom en ny forskrift innført en ny fraværsgrense i videregående opplæring som skal gjelde fra og med kommende skoleår. Grensen vil gjelde fravær fra timer i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær, og elever som har mer enn 10 pst. fravær i et fag, vil ikke få karakter i faget.

Den største utfordringen i videregående er at alt for mange elever ikke fullfører. Årlig er det 15 000 norske ungdommer som slutter skolen før de har fullført og bestått videregående opplæring.

Forrige uke lanserte to Fafo-forskere en bok som heter «De frafalne», der de undersøker årsakene til dette og viser at det er et veldig sammensatt bilde. Det handler om lav motivasjon, det handler om mangel på godt grunnlag fra tidligere i utdanningen, mistrivsel, psykiske problemer, vanskelig hjemmesituasjon – veldig forskjellige situasjoner. Noen elever har aldri trivdes, og for dem oppleves det som en lettelse å droppe ut. De to forskerne mener vi må være pragmatiske. Strategien må være å bringe flest mulig lengst mulig. Det synes jeg er godt sagt. Men da må vi ha dyktige lærere og rektorer som jobber slik, som tilrettelegger, stiller krav, jobber tålmodig for å få elevene ett og ett skritt i riktig retning av et fullført vitnemål – altså å følge opp i stedet for å gi opp. En statisk fraværsgrense kommer til å ødelegge for disse lærerne. Det kommer til å bety at de tvinges til å gi opp eleven når eleven passerer et gitt antall timers fravær. Ikke minst blir det et stort problem på yrkesfag, der det finnes mange enkeltfag med lavt timetall.

Derfor er det så mange nå – skoleforskere, rektorer, lærere – som frykter at den rigide grensen statsråden er i ferd med å innføre, kan føre til økt frafall. Det er en veldig alvorlig bekymring, og mitt spørsmål til statsråden er derfor: Kan han garantere at den nye fraværsgrensen ikke vil gi økt frafall i videregående opplæring?


Les hele debatten