Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

Om hva regjeringen har gjort for å styrke Barentssamarbeidet

Datert: 27.04.2016
Besvart: 27.04.2016 av utenriksminister Børge Brende

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Mitt spørsmål er til utenriksministeren.

Vi lever i en global brytningstid. Maktforhold i verden er i endring. Men enkelte ting er konstant. Geografien har ikke endret seg. Norges plassering på verdenskartet: store havområder mot nord, grense mot Russland. For Norge må nordområdene være og forbli vårt viktigste strategiske satsingsområde. Det er i vår egeninteresse å bevare disse områdene som et lavspenningsområde. Vi tjener på mer samarbeid og kontakt, ikke mindre.

Jeg vil gi min fulle støtte til regjeringens kritikk av Russland og protester mot den folkerettsstridige annekteringen av Krim. Og jeg støtter sanksjonene hundre prosent. Mitt spørsmål handler ikke om å utfordre dette, men om hva vi gjør utover dette. For samarbeid må fylles med nytt innhold og nye tiltak. Næringsutvikling, miljøforvaltning, utnytting av havressurser, samferdsel, forsvar og forskning i nord handler ikke bare om distriktspolitikk. Det handler om å utvikle nasjonens egeninteresse, og det er viktig politikk for hele Norge. Og det må følges opp med engasjement. Fra dialog til handling, sa regjeringen da de lanserte sin nordområdesatsing. Men hva går egentlig handlingen ut på? Ett konkret redskap er det regionale Barentssamarbeidet. I Nordlys i dag spør en ansatt ved Norges arktiske universitet, Campus Kirkenes om vi har gjort nok. Han sier det er gode grunner i dag til å utvikle gamle og nye former for samarbeid.

Mitt spørsmål er: Hva har regjeringen gjort for å styrke Barentssamarbeidet?


Les hele debatten