Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Om hva forsvarsministeren har gjort for å leve opp til lovnaden om en massiv økning i vår landmilitære evne

Datert: 11.05.2016
Besvart: 11.05.2016 av forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Norges forsvarsevne ble svekket fra 2014 til 2015. Det kunne dessverre forsvarssjefen konkludere med i sin årsrapport. Det var noe helt annet dagens forsvarsminister lovet før valget: Samlet sett vil våre forslag gi Forsvaret en større operativ evne enn regjeringas forslag, sa Eriksen Søreide før valget, da hun presenterte Høyres langtidsplan for perioden 2013–2016.

Det skulle også bli økt aktivitet, fikk vi høre. Høyres opplegg var så bra, og jeg siterer nåværende forsvarsminister Eriksen Søreide fra den gangen hun satt på Stortinget: Det skulle «flys mer, seiles mer og øves mer».

Realiteten er dessverre det motsatte: Sjøforsvaret seilte mindre i 2015 enn det som var planlagt. Det var 115 seilingsdøgn i minus.

Luftforsvaret øvde mindre i 2015 enn i 2014, og Hæren trente mindre i 2015 enn i 2014.

Mange trodde at forsvarsministeren skulle gyve løs på oppgaven med mer penger, slik hun hadde lovet. I stedet kom utredninger, ekspertgruppe, lange prosesser omkring Forsvarsjefens fagmilitære råd, og aldri før har en regjering brukt lenger tid på en langtidsplan. Gjennom mange og lange utredninger og kritikk av sine forgjengere forsøker forsvarsministeren å få oppmerksomheten vekk fra at hun ikke har levert. Det utredes mye, lenge, grundig og godt. Mitt spørsmål handler om en konkret lovnad forsvarsministeren kom med. Hun sa at hun ønsket en massiv økning i landmilitær evne hvis hun ble forsvarsminister. Mitt spørsmål er:

Hva har forsvarsministeren gjort for å leve opp til lovnaden om en massiv økning i vår landmilitære evne?


Les hele debatten