Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Om at det er vist at et stort antall barn sendes på lengre utenlandsopphold til familiens opprinnelsesland, særlig i Somalia, Irak og Pakistan, som et redskap for sterk sosial kontroll, og hvilke tiltak statsråden vil sette inn for å ta vare på disse barnas rett til en trygg oppvekst i Norge

Datert: 19.10.2017
Besvart: 25.10.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I filmen Hva vil folk si og NRKs reportasjer om barn fra Norge på koranskoler i Somalia er det blitt vist at utsending av barn til familiens opprinnelsesland er et redskap for sterk sosial kontroll som hindrer god integrering. I rapporten Transnasjonal oppvekst fra Institutt for samfunnsforskning framgår det at et stort antall barn sendes på lengre utenlandsopphold, særlig i Somalia, Irak og Pakistan.
Hvilke tiltak vil statsråden sette inn for å ta vare på disse barnas rett til en trygg oppvekst i Norge?


Les hele debatten