Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

Om hvilke forpliktende tiltak statsråden har bedt helseforetakene om å gjennomføre for å nå responstidsmålene for ambulanse

Datert: 11.10.2018
Besvart: 17.10.2018 av helseminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Ved Stortingets behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan ble det slått fast at de prehospitale tjenestene skulle styrkes. Men ifølge Helsedirektoratets tall klarer ingen helseforetak å oppfylle Stortingets veiledende responstider for ambulanse. Et av spesialisthelsetjenestelovens formål er å bidra til et likeverdig tjenestetilbud. Lang responstid er i konflikt med dette målet.
Hvilke forpliktende tiltak har statsråden bedt helseforetakene om å gjennomføre for å nå responstidsmålene?


Les hele debatten